Tek Katlı ve en çok 60 m²'lik ÖREN YERİ GİRİŞ HİZMET BİNASI Tasarımı
Yarışma Hakkında

ÖREN YERİ GİRİŞ HİZMET BİNASI TASARIMI

"Tek Katlı ve en çok 60 m²'lik ÖREN YERİ GİRİŞ HİZMET BİNASI Tasarımı" konusu, bilet satışı, kitap ve hediyelik eşya satışı, çay - kahve - meşrubat satışı ve servisi, kadın – erkek wc'leri ve depo alanı proje konusudur.

"Ören Yeri Giriş Hizmet Binası", Proje tasarımı ile, Knauf Ürün ve Sistemleri kullanılarak yeni bir bakış açısı getirilmesi ve yeni olası potansiyel anlamlar katılması amaçlanmaktadır.

Yarışma Koşulları

 • Türkiye'de eğitim veren üniversitelerin Mimarlık veya İç Mimarlık bölümlerinde lisans öğrencisi olmak;
 • Yarışmaya katılacak projelerin daha önce herhangi bir çalışmada kullanılmamış olması;
 • Projelerin, İstenenler bölümünde belirtilen şart ve şekillerde, kimlik zarflarının sunum bölümünde belirtilen şart ve şekillerde 24.08.2012 tarihinde Knauf A.Ş. adresine teslim edilmiş olması;
 • Grup katılımı mümkündür. (En fazla iki kişi)
 • Daha önce Knauf A.Ş. Proje Yarışması'na 2 kez katılmış olan katılımcılar yarışmaya 3. kez katılamazlar.

Yarışma Biçimi

Katılımcılar projelerini, İstenenler bölümünde belirtilen şartlar dahilinde oluşturdukları özgün tasarımları ve tasarımlarını tanımladıkları en fazla 500 kelimelik proje raporu ile sunacaklardır.

Projeler, Jüri Üyeleri tarafından ön bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu seçilen projeler facebook.com/knaufturkiye üzerinden katılımcı rumuzu, üniversite ismi ve bölümü belirtilerek Facebook oylamasına açılacaktır.

Dereceye girecek olan projelerin belirlenmesinde, jüri derecelendirme değerlendirmesi ve Facebook oylamaları ağırlıkları oranında etkili olacaktır.

Jüri Değerlendirmesi (% 60 ağırlık)

Facebook oylaması (% 40 ağırlık)

İstenenler

Jüri Değerlendirmesi için

 • Tek pafta A0
 • 1/200 vaziyet planı (yakın çevre ile birlikte)
 • 1/50 plan-kesit-görünüş
 • 1/20 sistem kesiti
 • 1/5 detay
 • 3 boyutlu görsel
 • En fazla 500 kelimelik proje raporu

Facebook Oylaması için

 • Tasarımın jpeg formatında görseli
 • En fazla 500 kelimelik proje raporu

Sunum Biçimi

 • Her proje 5 rakamlı bir rumuzla tanımlanacaktır.
 • Teslim edilen pafta, rapor, CD ve kimlik zarfının sağ üst köşesinde rumuz olacaktır.
 • Teslim edilen pafta, rapor, CD ve kimlik zarfının üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesini gerektirir.

Kimlik Zarfı

Üzerinde sadece rumuz yazan A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde aşağıdaki belge yer almalıdır.

http://projeyarismasi.knauf.com.tr web adresinde yer alan başvuru formu tüm katılımcılar tarafından eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Tasarımı biçimlendiren ana tema ve içeriği
 • Kavramsal zenginlik
 • Özgün ve estetik tasarım
 • Kompozisyon ve sunum
 • Knauf Ürün ve Sistemlerinin kullanım zenginliği ve özgünlüğü
 • Kullanılan Knauf Ürün ve Sistemlerinin tasarım ile ilişkisi

Yarışma Takvimi

Proje ve Kimlik Zarfı Teslimi için Son Tarihi 24.08.2012 Cuma
Facebook Oylaması için Jüri Değerlendirmesi 03.09.2012 Pazartesi
Facebook Oylamasının Açılması 07.09.2012 Cuma
Facebook Oylamasının Kapanması 23.09.2012 Pazar
Sonuçların Açıklanması 01.10.2012 Pazartesi
Ödül Töreni 04.10.2012 Perşembe
Knauf Arena, CNR Expo, Istanbul

Ödüller

Birinci Proje

3.000 TL
Jüri Mimari Ofislerinin birinde staj imkanı (Grup Katılımı ise her üyeye)

İkinci Proje

2.000 TL
Jüri Mimari Ofislerinin birinde staj imkanı (Grup Katılımı ise her üyeye)

Üçünü Proje

1.000 TL
Jüri Mimari Ofislerinin birinde staj imkanı (Grup Katılımı ise her üyeye)

Jüri Üyeleri

Sn. Bünyamin DERMAN (Yüksek Mimar)

Sn. Cafer BOZKURT (Yüksek Mimar)

Sn. Çağlayan TUĞAL (İç Mimar)

Sn. Mustafa TONER (Yüksek Mimar)

Masraflar

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Her katılımcı yarışma için gerçekleştirdiği çalışma ve masraflardan kendisi sorumludur.

Ödül töreni için davet edilen proje sahiplerinin, yol, konaklama masrafları, Knauf A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

Hukuki Konular

Sunulan öğrenci projelerinin, yarışma esnasında çekilen katılımcı fotoğraflarının ve/veya katılımcılar tarafından Şirketimize verilen proje, belge, fotoğraf vb. nin kullanım hakkı verilen kopyalarla birlikte Knauf A.Ş.'ne geçer, teslim edildiği andan itibaren telif ve diğer yasal haklarının Knauf A.Ş.'ne ait olduğunu katılımcı kabul ve taahhüt eder,

Katılımcılar kendi projelerinin sınırsız sayıda kopyasına sahip olabilirken yarışma esnasında sunulan belgeler ve diğer tüm materyaller Knauf A.Ş.'nin mülkiyetinde olacaktır. Tüm katılımcılar projelerinin yayımlanmasını zımnen kabul etmekte, Knauf A.Ş. projelerin kullanımında tam ve tek yetkili hak sahibi olmaktadır,

Yarışma katılımcıları, bu etkinliği düzenleyen kuruluş olarak Knauf A.Ş.'ne mevcut fotoğraf materyallerini (katılımcıların yarışmada çekilen fotoğrafları ve/veya katılımcı tarafından yarışma için Knauf A.Ş.'ne verilen fotoğrafları) sınırsız bir süreyle ve gerektiğinde medyada yayımlanmak üzere bedelsiz biçimde kullanma ve yayımlama yetkisi tanımaktadır. Yayımlanması halinde, yarışma katılımcıları Knauf A.Ş.'den veya üçüncü bir şahıstan herhangi bir hak ve talepte bulunamaz, Fotoğrafların telif ve diğer tüm yasal hakları Knauf A.Ş.'ne aittir,

Katılımcı, projeden kaynaklanan hak ve vecibelerini kısmen dahi olsa başka hiçbir kişiye devredemez,

Jürinin kararı nihaîdir. Tüm katılımcılar, jürinin kararlarının itiraz edilemez ve kesin nitelikte olduğunu kabul etmektedir,

Knauf A.Ş. proje yarışmasının tüm konuları ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar,

Öğrenciler bu yarışmaya katılarak, işbu şartnamede yer alan koşulları peşinen kabul etmektedir.